четвъртък, 19 май 2011 г.

ТОПЛOТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЯКОИ ЕСТЕСТВЕНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Материали за стени

материал

Кг/м3

L W/m

m

Строителна глина

1 900

1.02

10

Варосване с гасена вар

1 800

0,87

15/35

Смес от глина и слама

1 600

0,73

8

Кирпич
Глинена мазилка

1 500

0,66

8

Лека мазилка

1 000

0,35

5

Лек кирпич

1 200

0,47

6

Лек кирпич

700 (750)

0,21 (0,23)

4 (4)

Бобини(валци) от глина с дълга слама

800

0,25

4

Пана от стърготини

360

0,090

2/5

Пана от стърготини

200

0,048

5

Рогозки (дюшеци) от тръстика 5 см.

225

0,056

2

Материали за покриви

материал

Кг/м3

L W/m

m

Тръстика


0,072

2

30 см тръстика – 0.29 W/m²K

30 см дълга слама – 0.23 W/m²K

[Source: Based on conductivities from CIBSE Guide A3]

Материали за подове

материал

Кг/м3

L W/m

m

Строителна глина

1 900

1.02

10

Пясъчно-глинена посипка

1 900

1.02

10

Посипка от глина и пемза

1 400

0,59

7

Посипка от лека глина и пемза

900

0,30

5

Дървени стърготини и лека глина

600

0,17

3

Няма коментари: