петък, 23 ноември 2012 г.

Зидана печка

Тази статия е част от електронната книга "Строителство с естествени материали" която може да бъде изтеглена от тук.

Впечатлен от немските зидани печки, Марк Твен пише: “Това е най-добрата, удобна и икономична печка, изобретена до сега.”
Поради своята висока ефективност, достигаща до 90%,  в миналото зиданите печки са били разпространени  по цял свят. У нас те за наричани още “джамал”. Понякога са служели за отопление на две и по-вече помещения.
Зиданата печка се състои от горивна камера и топлообменна част. Съществуват два типа зидани печки:
·         Топлообменната част е същевременно и горивната камера. Традиционно тези печки са свързани с кухненското огнище или пещ. Често топлообменната част се намира в съседното  на кухнята помещение и се пали от кухненското огнище.  
·         Топлообменната част е съставена от канали, с които се удължава пътят на димните газове.
Топлината се акумулира в стените на печката и се отдава бавно и равномерно. В зависимост от типа на печката и нейната маса отдаването на топлина може да продължи от 6 до 24 часа. Запалването обикновено се прави веднъж дневно, като за гориво най-често се ползват дърва.
Съществува голямо разнообразие във формата и видът на каналите. (фигура 330) За тяхното почистване и ревизия се предвиждат отвори с метални вратички.

Печките имат два режима на горене. При първият режим става първоначалното разпалване, печката е още студена, тягата е по-малка. Горенето е непълно и се отделят воден конденз и сажди. Вторият режим се отнася за пълното горене, когато печката е загрята и тягата е максимална. При проектиране на зидани печки с топлообменна част с канали следва да се предвиди възможност за контролирано превключване от един на друг режим. Обикновено това се постига чрез клапа, която при разпалването е отворена и димните газове се отвеждат директно от горивната камера в комина. След като печката се разгори, клапата се затваря и насочва димните газове през каналите на топлообменната част. Чрез втора клапа при разпалването се  осигурява достатъчен приток на пресен въздух.

Фигура 325 Комбинация между кухненско огнище и зидана печка в едно пространство. Констанцалиева къща, Арбанаси.

 

Фигура 326 Зидана печка (ляво), която се пали  от обособен килер към коридора (дясно).  Констанцалиева къща, Арбанаси.

Фигура 327 Зидана печка, свързана с кухненското огнище.
Фигура 328 Традиционна стара зидана печка с плита и фурна за готвене към кухнята и топлообменна част с канали в съседното помещение. С. Миндя, В. Търновско.

Фигура 329 Най-разпространения тип зидана печка в района на В.Търново и Елена се състои от централно разположена горивна камера и топлообменник със два вертикални канала разположени симетрично отстрани.  На схемата е показана печка с двойна горивна камера. Първичното горене с температура 600 градуса става в долната камера А, горещите газове се засмукват през стеснената част Е и изгарят вторично с температура 900 градуса в горната камера F.  inspirationgreen
Фигура 330 Различни форми на топлообменни канали, експериментирани в зидани печки в Ню Мексико, САЩ. КПД от 85,6% до 89%.


Фигура 331 Зидана печка в детски екостационар Бели брези в Природен парк Витоша.

Фигура 332 Типична немска кахлена печка. inspirationgreen

За горене да се използват само необработени химически, естествени дърва, както и дървени брикети без свързващи лепила. Важно е дървата да бъдат сухи. Сухи се наричат дървата, които имат влажност под 20 %. Това се получава с престой на сухо и проветриво място поне 2 години. Дървата се съхраняват нацепени и подредени, като дебелината им трябва да е между 5 и 15 см.
Предназначението на разпалването е да подгрее стените на горивната камера, димоходите и комина за създаване на тяга чрез стабилен буен огън, без да се налага често отваряне на вратата за донагласяването му.
Препоръчително дейности при разпалване:
·         Преди разпалването почистете пепелта от скарата.
·         Отворете напълно клапите за първичен въздух и за димните газове.
·         Отворете клапата за директно отвеждане на димните газове в комина.
·         Поставете три нацепени парчета дърва в горивната камера, във формата на пирамида.
·         Смачкайте вестник и го поставете в предната част на скарата между дърветата.
·         Не използвайте гланцирана или импрегнирана хартия.
·         Върху хартията поставете дребни сухи подпалки. За предпочитане са лесно разгарящи се подпалки от мека дървесина или силно насмолена иглолистна дървесина ( борина). Подреждайте подпалките така, че да не се срутят и задушат зараждащия се огън. Върху подпалките поставете няколко ситно нацепени дърва. Запалете хартията. Когато хартията се разгори, затворете вратата на горивната камера. Целта е да разпалите печката (камината) от първия опит, с една клечка кибрит, без излишно суетене и многократно добавяне на хартия и подпалки.
·         Оставете клапата за пресен въздух напълно отворена, докато пламъкът обхване цялата горивна камера.
·         Половин час след разпалване на печката, клапата за директно отвеждане на димните газове в комина може да се затвори. Тогава горещите димни газове ще се насочат през каналите и ще започнат да загряват целия обем на печката.
Препоръчителни дейности при зареждане с дърва:
Не очаквайте излъчената от огъня топлина да е постоянна във времето. Дървата изгарят най-добре на цикли. Цикъл е времето от запалването на заредените върху жаравата дърва до тяхното превръщането в нов слой жарава. Всеки цикъл може да осигури отопление за няколко часа в зависимост от това колко дърва и как са заредени.
Никога не добавяйте само по едно-две дървета. По-големият им брой е необходим за образуването на слой жарава, която задържа топлината и поддържа горенето.
Дребно нацепените дърва, нахвърляни кръстосано, изгарят по-бързо, понеже постъпващият въздух има възможност да достигне до всички парчета едновременно. Такова подреждане е подходящо при необходимост от интензивно отделяне на топлина.
За постигането на продължителен стабилен огън, съберете въглените върху скарата и заредете върху тях компактно по-едри дърва. Плътното, успоредно, нареждане на дървата предотвратява проникването на въздух и пламъци между тях и запазва вътрешността на купа за по-късно изгаряне. Отворете напълно клапата за първичен  въздух. Когато най-външните дърва се разпалят, намалете въздуха до постигане на желаната от вас интензивност на изгаряне.
Колко дърва са необходими зависи от мощността на камината и желаното отопление. Количеството сухи дърва за зареждане е 0,36 до 0,5 кг. на час за всеки киловат полезна отоплителна мощност. По малкото число е за по сухи дърва.

Фигура 333 Зидана печка с плита, фурна и топлообменник с канали, Музей Астра в Сибиу, Румъния.

3 коментара:

Вал Спа каза...

Изработвам всякакъв вид зидани печки и камини по мой проект и ваш избор

henribg1 каза...

здравейте
добра статия
познавате ли майстор на кахлени печки в софия или района?
887 26 18 23

Georgi Georgiev каза...

Не познавам такъв майстор. Вижте първия коментар.