неделя, 2 юни 2013 г.

ДЕТСКИ ЕКОСТАЦИОНАР В ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША

Детският екостационар „Бели брези” е разположен в едноименната местност. Сградата се намира вдясно на пътя от кв. Бояна към м. „Златни мостове”, на един километър след разклона за Копитото. Детският екостационар "Бели брези" в Природен парк Витоша е изграден през 2012 г. по Проект № BG0042 „Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България”, осъществен от Дирекция на Природен парк Витоша в партньорство с Norwegian Crafts Development - Норвегия по приоритетна област № 4: „Опазване на европейското културно наследство”. Проектът е финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и държавния бюджет на Република България. Идеята е на Тома Белев, който в качеството си на директор на Природен парк Витоша направи възможно реализирането на този проект.
Няма коментари: